KATZ-schaal

Om een aanvraag in te dienen voor het woonzorgcentrum, vragen wij u om een KATZ-schaal te laten invullen door een (thuis)verpleegkundige of de behandelende arts. De KATZ-schaal is een formulier om de zorgbehoevendheid van de betrokkene na te gaan, gebaseerd op volgende belangrijke elementen:

  • zich wassen
  • zich kleden
  • zich verplaatsen
  • toiletbezoek (met of zonder hulp)
  • incontinentie
  • eten
  • oriëntatie in tijd en ruimte

Het formulier indicatiestelling (KATZ) kan u hier downloaden.

Bij het aanvraagformulier zelf voor ons woonzorgcentrum, kan u het ingevulde bestand opladen op het einde van het formulier.
Indien u het formulier niet digitaal kan doorsturen, kan u deze per post opsturen of afgeven naar Huize Vogelzang, Wittemolenstraat 85, 8200 Brugge.