Historiek

‘Huize Vogelzang’ is van oorsprong een klooster binnen de Congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef van Brugge.

In 1817 plantte kanunnik Constant Van Crombrugghe in Aalst het eerste zaadje van een religieuze congregatie die hij de ‘Dochters van Maria en Jozef’ noemde. Hieruit is later in West-Vlaanderen de tak van de ‘Zusters van Heilige Jozef’ ontsproten.

In 1951 kochten de Zusters van de Heilige Jozef het kasteel Vogelzang te Sint-Michiels aan als tehuis voor kinderen op vakantie, speelpleinwerking en voor jeugdbewegingen.

Vanaf 1957 werd in een nieuw opgerichte vleugel aan het kasteel een vormingshuis ingericht voor de eigen zusters en zusters van andere congregaties uit het Bisdom Brugge.

Het kasteel werd afgebroken in 1968 en vervangen door een gebouw dat dienst deed als eetzaal voor internen die vanuit de eigen Brugse scholen in Vogelzang onderdak vonden.

Het domein Vogelzang werd in 1982 een bezinnings- en vormingshuis voor scholen en verschillende organisaties.

Vanaf 1999 werden er grondige verbouwingen uitgevoerd met de bedoeling de ouder wordende zusters van de Zusters van de Heilige Jozef hier samen op te nemen.

Sinds 2001 werd het een zorgcentrum voor hulpbehoevende zusters.

In 2019 werd het hoofdgebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel met 25 woongelegenheden.

Huize Vogelzang vzw is sedert 1 april 2021 erkend als woonzorgcentrum met 40 woongelegenheden.

Als stichtend lid van de vzw Huize Vogelzang is het AZ Sint-Lucas te Brugge verbonden met het woonzorgcentrum en bieden zij praktische hulp bij de uitbating. Meer informatie over het AZ Sint-Lucas Brugge vindt u op de website www.stlucas.be