Waardencharter

Ondergenoemde waarden zijn de resultante van het denkwerk van de groep medewerkers in het najaar van 2019.

Onze holistisch geïnspireerde visie geeft richting aan ons gedrag en bepaalt hoe we, als organisatie én als medewerker:

  • de opdrachten, voorzien in onze missie, zullen uitvoeren;
  • dagelijks omgaan met betrokkenen die belang hebben bij de goede werking van onze organisatie.

Ieder personeelslid onderschrijft dat hij of zij deze fundamentele doelstelling zal vrijwaren, hetzij door er bewust aan mee te werken, hetzij door loyaal het christelijk karakter van de organisatie te eerbiedigen.