Disclaimer

Disclaimer e-mail
Disclaimer website
Disclaimer wifinetwerk

Disclaimer e-mail

De inhoud van de e-mailberichten en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerden. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of het e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, moet u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en het e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden vernietigen.

De afzender van het e-mailbericht streeft ernaar informatie te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. Bijgevolg kan de afzender van het e-mailbericht noch het woonzorgcentrum Huize Vogelzang aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het e-mailbericht en de eventuele bijlagen, noch voor fouten en vertragingen in de transmissie van het e-mailbericht noch voor virussen die dit e-mailbericht zou kunnen bevatten. Vermits de inhoud van e-mailberichten en bijlagen gewijzigd kan worden, kunnen de afzender noch het woonzorgcentrum Huize Vogelzang verantwoordelijk gesteld worden voor gewijzigde e-mailberichten en bijlagen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen enkel gebruikt worden om uw e-mailbericht af te handelen.

Disclaimer website

Deze website is eigendom van het woonzorgcentrum Huize Vogelzang.

Adres maatschappelijke zetel

Woonzorgcentrum Huize Vogelzang
Wittemolenstraat 85
B-8200 Brugge (Sint-Michiels)
Ondernemingsnummer 0644 861 839
Erkenningsnummer PE 3586
info@huize-vogelzang.be 
www.huize-vogelzang.be

Gebruiksvoorwaarden

Het woonzorgcentrum Huize Vogelzang biedt u deze website en de informatie op deze website aan onder de hierna vermelde algemene voorwaarden.

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch deze algemene voorwaarden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die het woonzorgcentrum Huize Vogelzang besteedt aan het samenstellen, publiceren en actueel houden van de informatie op deze website, is het mogelijk dat zich onjuistheden of onvolledigheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers derhalve geen rechten ontlenen.

Alle aangeboden informatie is algemeen van aard en niet afgestemd op individuele personen of specifieke omstandigheden en kan niet als diagnose, therapie of advies aangewend worden. Persoonlijke informatie en advies kan enkel door bevoegde personen verschaft worden. Voor gerichte adviezen raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Het woonzorgcentrum Huize Vogelzang heeft te allen tijd het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Het woonzorgcentrum Huize Vogelzang geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites. Hoewel deze links of verwijzingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gekozen worden, draagt het woonzorgcentrum Huize Vogelzang geen verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van deze links en kan het dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die uit deze inhoud zou resulteren.

Beweringen en opinies opgenomen in artikels en mededelingen op de website, zijn die van de respectievelijke auteur en niet die van de redactie, de centrale webbeheerder of het woonzorgcentrum Huize Vogelzang in het algemeen.

De inhoud van deze website is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van het woonzorgcentrum Huize Vogelzang en is beschermd door het auteursrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht. Zij mag kosteloos mits bronvermelding enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van gebruik, verspreiding of publicatie in welke vorm dan ook is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het woonzorgcentrum Huize Vogelzang.

De inhoud of het gebruik van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacy

Het woonzorgcentrum Huize Vogelzang verzamelt via deze website geen persoonsgegevens tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Zij zullen uitsluitend worden aangewend voor de door u gevraagde diensten of informatie. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet ter beschikking gesteld van derden.

De actueel geldende privacywetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens verleent u toegang tot uw gegevens die in onze bestanden opgenomen zijn. Indien nodig, kan u vragen hoe deze verwerkt worden alsook om deze te corrigeren of aan te vullen.

Tijdens het surfen op onze website kunnen bepaalde anonieme gegevens van niet persoonlijke aard passief ingezameld worden door middel van IP-adressen, cookies en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische of statische verwerkingen maar nooit ter identificatie van individuele personen. Bekijk de webpagina cookie policy voor meer informatie.

Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot de website van het woonzorgcentrum Huize Vogelzang kan u contact opnemen via info@huize-vogelzang.be

Disclaimer wifinetwerk

Bij uw bezoek aan het woonzorgcentrum kan u gratis gebruik maken van het wifinetwerk.

Wanneer u tijdens uw bezoek aan het woonzorgcentrum gebruik maakt van het wifinetwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

  • identificatienummer van uw toestel
  • uw surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw identiteit. De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

Het woonzorgcentrum verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.